Meditatieles

Meditatie is een mooie en krachtige manier om meer in contact te komen met jezelf.

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten.
Tijdens de meditatie kom je in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga.

Je wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de Integrale Yoga wordt omschreven als: “de kracht van boven”. Zo kom je in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogische bewustzijn.

Je leert de doorgang tussen het denkvermogen en het innerlijk wezen helder te maken, want het yogisch bewustzijn is reeds in je aanwezig.

Ook kom je in aanraking met alle bewustzijnsgebieden, van de hogere tot de lagere en leert deze kennen. Het neerdalen van de “kracht van boven” bewerkstelligt een transformatieproces van al deze gebieden, totdat men uiteindelijk in aanraking komt met een bewustzijn dat in de Integrale Yoga het “Supramentale” wordt genoemd.

Kosten:

Groepsles: €10 (60 min)

Combinatie ademhalings- en meditatieles: €15 (90 min)

Individuele les: €25 (30 min) of €45 (60 min)

Kijk bij ‘tijden‘ wanneer de lessen worden gegeven en bij ‘aanmelden‘ voor beschikbare lessen.