Yoga en onderwijs

Steeds meer scholen zijn van mening dat het de hoogste tijd is om yoga en mindfulness in het huidige onderwijs een plaats te bieden. De druk van het prestatiegerichte werken, steeds groter wordende groepen, hoge verwachtingen van ouders en de maatschappij samen met de vele vakken waaraan voldaan dient de worden geeft stress aan kind en leerkracht. Yoga en mindfulness kan hier een uitkomst bieden. Door deze lessen aan kinderen en tieners aan te bieden komt er rust in het hoofd en lijf. Zo worden het zelfvertrouwen en de concentratie ontwikkelt en kinderen en jongeren leren te luisteren naar hun lichaam. Ze merken dat hoofd en lichaam op elkaar reageren. Deze combinatie geeft een positieve bijdrage aan de leerprestaties en de relaties onderling.  Door de diverse lichaamshoudingen, aandachtsoefeningen, ademhalings- en ontspanningsoefeningen leren ze wat yoga en mindfulness is, doet en kan betekenen voor hen in het dagelijks leven.

Op de basisschool

Op school spannen kinderen zich op verschillende manieren in: Bij de lessen, toetsen en spreekbeurten, bij het hanteren van conflicten en ook bij het vinden en behouden van een plek binnen de groep, waarin het soms moeilijk kan zijn ‘jezelf’ te blijven.

Balans

Kinderyoga op school geeft ontspanning en biedt een mooi tegenwicht voor de inspanning die kinderen moeten leveren. Ze leren bewust om te gaan met (in)spanning en ontspanning. Het brengt hen in balans. Zo kan bijvoorbeeld een kind dat spanning voelt vlak voor een toets of spreekbeurt, een eenvoudige ademoefening doen, waardoor het rust en zelfvertrouwen hervindt om de opdracht ontspannen, geconcentreerd en goed uit te voeren. Kinderyoga op school helpt kinderen te leren omgaan met spanningsvolle momenten in hun leven.

Thema

Elke les heeft een eigen thema. Het circus, de zee, het oerwoud en vele andere avonturen gaan de kinderen beleven. De meeste yogahoudingen hebben dierennamen en deze komen de kinderen dan ook regelmatig in de avonturen tegen. Ontwikkeling van samenwerking en vertrouwen, evenwicht, ontspanning, visualisatie, en kringgesprekken komen allemaal aan bod in de lessen. Kinderen leren tijdens de les op een leuke ontspannende manier bewuster te worden van zichzelf, hun eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving. Yoga gaat om een leuke ervaring, er is geen competitie.

In het voorgezet onderwijs

De tieners zijn te jong voor yoga voor volwassenen en te oud voor kinderyoga. Maar uw school wil wel dat deze jongeren hun concentratie kunnen verhogen, dat ze hun emotionele controle en hun lichaamshouding verbeteren en dat er minder pestgedrag en agressie op uw school is.  Ze hebben het druk op school, moeten voldoen aan de verwachtingen van vrienden (denken ze), ze voelen zich soms onzeker, gestrest  en onder druk staan.  Er gebeurt veel in deze periode. Ze maken grote veranderingen door op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied.
Yoga voelt dan als een cadeautje. Door oefeningen gericht op coördinatie, motoriek en soepelheid vergroten en verfijnen de bewegingsmogelijkheden, waardoor het lichaamsbesef toeneemt. Daarnaast wordt ook de verbinding gelegd met emoties, het denken, sociale vaardigheden en de verbeeldingskracht. Het samenwerken en luisteren naar elkaar stimuleert het inlevingsvermogen en het vermogen om gevoelens te uiten. De oefeningen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, waarbij het vooral gaat om de concentratie, balans en kracht.

Yoga en mindfulness in het onderwijs heeft een positieve uitwerking op de hieronder genoemde niveaus:

Op het mentale niveau:

 • Verbetert en versnelt de mentale processen
 • Concentratie verhoogt, ook bij kinderen met ADD en ADHD
 • Betere prestaties
 • Aandacht en emotionele controle verbetert
 • Verbetering van motorische vaardigheden
 • Positieve uitwerking op creativiteit en geheugen
 • Yoga brengt de hersenhelften in evenwicht

Op het gebied van gezondheid:

 • Een goede afwisseling tussen lichamelijke in- en ontspanning
 • Een verhoogd stressbewustzijn en mentale ontspanning
 • De lichaamshouding verbetert (souplesse en goede spieropbouw)
 • Verbetert de fysieke conditie en verlaagt de frequentie van ziekte
 • Het verbetert vele psychosomatische klachten
 • Verbeterde cardiovasculaire status (aan- en afvoer van voedingsstoffen en zuurstof)
 • Kan een rol spelen in de behandeling van chronische ziektes; een voorbeeld hiervan is het prikkelbare darm syndroom (PDS): kinderen met dit syndroom die yoga beoefenden, kregen minder beperkingen en minder angst
 • Vermindert angst, stress en kans op depressie
 • Bevordering van de ademhalingssnelheid

Op het gebied van sociaal gedrag:

 • Minder stemmingsschommelingen en humeuruitbarstingen bij kinderen met ADHD
 • Meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld
 • Meer evenwichtig gedrag als reactie op stress
 • Verbetering van het welzijn
 • Minder pestgedrag en agressie
 • Kinderen worden rustiger en zijn emotioneel meer in balans
 • Verhoogde motivatie, aandacht en plezier
 • Betere relaties met anderen
 • In groepsverband uitgevoerd, zorgt het voor een hechte band

Veel kinderen gaan hierdoor een mooiere toekomst tegemoet!

Kosten: (op lokatie en tijdens opvang/schooluren) 

* Binnen een straal van 5 km worden er geen reiskosten berekend.

Peuters/kleuters €65 per uur/ 4 lessen €245 klassikaal/of in 2 groepen
Groep 3 t/m groep 8 €65 per uur/ 4 lessen €245 maximaal 15 leerlingen
VO (12 t/m 17 jaar) €75 per uur/ 4 lessen €285 maximaal 15 leerlingen
Jongvolwassenen 17+ €80 per uur/ 4 lessen €305 maximaal 15 studenten

Voor de bovengenoemde doelgroepen kan ook de lessenserie “Laad me met rust” worden ingezet. Deze lessenserie van 4 lessen (30 minuten per keer. Totaal €180 per uur) staat in het teken van MINDFUL ONTLADEN, OPLADEN en STILTE.*

Klassikaal of grotere groepen? Meer of minder lessen? Neem vrijblijvend contact op.

Join event

Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail.