Algemene voorwaarden

Rust, Balans en Zelfvertrouwen

Algemene voorwaarden I-Yoga Rijssen
Algemene zaken

  • De yogastudio heeft een eigen ingang aan de Markeloseweg 64.
  • Jassen, tassen en schoenen blijven achter in de ontvangstruimte. In deze ruimte is tevens een toilet aanwezig. Er is geen gelegenheid om te douchen.
  • Betreed de yogastudio zonder schoenen.
  • Vriendelijk verzoek om je mobiele telefoon in de ontvangstruimte achter te laten en ‘stil’ of in vliegtuigmodus te zetten.
  • Kom in makkelijk zittende kleding (vrijetijds-/sportkleding: lange/korte broek, t-shirt, top, neem een trui/vestje mee o.i.d.).
  • Yogamatten en -kussens zijn aanwezig.

Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over je fysieke of mentale gezondheid neem je altijd zelf contact op met huisarts of specialist.

1.2 Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met de behandelend arts of specialist over het volgen van de yogalessen.

1.3 Meld lichamelijk en/of psychische klachten voorafgaand aan de les. Ook wanneer je denkt dat het niet relevant is. Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor het bewegen binnen je eigen grenzen.

1.4 I-Yoga Rijssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.5 I-Yoga Rijssen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade zowel direct als indirect aan of van eigendommen van de deelnemer.

1.6 Deelname aan een van de lessen, betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Lidmaatschap en contributie
2.1 In verband met de maximale groepsgrootte, kan het zijn dat je (tijdelijk) op een wachtlijst wordt geplaatst en op afroep kunt deelnemen.

2.2 De actuele prijslijst op de website is van toepassing als maandelijkse contributie bij de reguliere integrale yogalessen. De losse lessen en cursussen worden bij deelname geïnd. Prijswijzigingen voor de maandelijkse contributie worden door I-Yoga Rijssen tenminste 1 maand voor ingang schriftelijk gecommuniceerd.

2.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging kan per e-mail worden doorgegeven aan I-Yoga Rijssen.

Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering van de lessen
3.1 Op feestdagen en schoolvakanties is I-Yoga Rijssen gesloten. Kijk bij de tijden voor het actuele rooster en de vakantiedagen.

3.2 Mocht door onvoorziene omstandigheden (vanuit I-Yoga Rijssen) een les komen te vervallen, dan wordt deze les ingehaald tijdens een vakantieperiode of kan de les tijdens een van de andere lesmomenten (in overleg) worden ingehaald.

Artikel 4 Overig
4.1 I-Yoga Rijssen houdt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

4.2 I-Yoga Rijssen gaat uitermate zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Het Privacy statement staat op de site.

Join event

Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail.