Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR) van kracht. Dit is een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

I-Yoga Rijssen is daarom verplicht om een (nieuwe) privacyverklaring op te stellen en je hiervan op de hoogte te stellen.

1. Bedrijfsgegevens:

I-Yoga Rijssen
Markeloseweg 64
7461 EE Rijssen
KvK 08189872

2. Welke gegevens worden gevraagd:
A. Als je groepslessen volgt bij I-Yoga Rijssen worden de volgende gegevens gevraagd:
– Je naam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je geboortedatum
– Je mailadres
– Je IBAN-rekeningnummer
– De dag en het tijdstip waarop je lessen wilt gaan volgen

* De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:
– Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres:
Met deze gegevens kunnen wij je snel bereiken en op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het lesrooster wegens ziekte of andere omstandigheden.
Bij voorkeur ontvangen wij je 06-nummer, we plaatsen je in de groepsapp van de desbetreffende les, zodat wij elkaar op de hoogte kunnen houden van eventuele bijzonderheden.
Als je je telefoonnummer niet wenst te geven, kan het zijn dat je soms voor een dichte deur komt te staan.
– Je geboortedatum hebben wij nodig om te bepalen hoeveel lesgeld je maandelijks betaalt.
– Je IBAN-rekeningnummer wordt gebruikt om maandelijks via een automatisch incassosysteem het lesgeld te incasseren.
– De gewenste lesdag gebruiken wij voor administratieve ordening, zodat we weten of er ruimte is voor nieuwe leden binnen de lessen.

* I-Yoga Rijssen is qua ledenaantal een kleinschalige studio, dus kunnen wij rekening houden met persoonlijke omstandigheden zoals: knieklachten, artrose, frozen schouders, rugklachten, hoge bloeddruk, duizelingen en ook verdriet, rouw, stress.
Je bent niet verplicht om bovenstaande omstandigheden met ons te delen. Wij raden het echter wel aan, zodat je veilig en prettig de lessen kunt volgen.

B. Als je je aanmeldt bij een cursus of een losse les bij I-Yoga Rijssen worden de volgende gegevens gevraagd:
– Je naam
– Je telefoonnummer
– Je mailadres

* De redenen waarom deze informatie wordt gevraagd:
– Je naam, telefoonnummer en mailadres:
Met deze gegevens kunnen wij je snel bereiken en op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in het lesrooster wegens ziekte of andere omstandigheden.
Meld je je voor een cursus aan dan ontvangen wij bij voorkeur je 06-nummer, we plaatsen je in de groepsapp van de desbetreffende les, zodat wij elkaar op de hoogte kunnen houden van eventuele bijzonderheden.
Als je je telefoonnummer niet wenst te geven, kan het zijn dat je soms voor een dichte deur komt te staan.
Na je aanmelding voor een cursus of een losse les ontvang je per mail een bevestiging.

3. Al je gegevens staan dus NIET overzichtelijk op een website.
Wil je weten welke informatie wél is opgeslagen op onze computer, dan laten wij je dit graag persoonlijk weten.

4. Je gegevens worden NIET aan derden verstrekt.
De enige die deze informatie in kan zien is Ingrid Walstra en zij verstrekt deze informatie nooit zonder jouw toestemming.

5. De website van I-Yoga Rijssen maakt gebruik van Cookies en Google Analytics.

6. Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

7. Je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming.

8. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Join event

Na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail.